Nieuwsbrief December 2013

Geachte heer, mevrouw,

Om te beginnen wil ik mij verontschuldigen dat het een tijdje geduurd heeft voordat ik reageer. Reden is dat ook wij getroffen zijn door de ramp in Tacloban: mijn vrouw heeft haar moeder verloren en is nu in Manilla om de rest van haar familie te helpen die verder alles verloren hebben. Vandaar dat ik door de grote drukte niet eerder heb kunnen reageren.

Op dit moment hebben we geen contact met de school. De gehele infrastuctuur in Tacloban is vernield door de orkaan Haiyan (of Yolanda zoals hij in de Filippijnen wordt genoemd). We hebben dus ook geen telefonisch of mailcontact met de school of met onze vrijwilligers ter plekke. We weten dat de school zwaar beschadigd is, (zie de foto op onze website: www.hetfoundation.nl) maar we weten nog niets van de toestand van de kinderen en de leraren.

Wel is het bestuur van de stichting bij elkaar geweest om te kijken wat we gaan doen. En ding is zeker: we gaan door! Zodra de school weer begint te draaien (en dat zal binnenkort wel weer gaan gebeuren denken we) en we contact hebben met hen, gaan we kijken wat we voor de kinderen kunnen gaan doen.
Dus ook uw donatie komt daar voor 100% terecht: dat garanderen we.

Om op de hoogte te blijven vragen we u om onze website in de gaten te houden (onder het kopje Nieuws) of te kijken op onze facebook pagina.

Ook zullen we, als u uw emailadres heeft opgegeven, u in de toekomst op de hoogte houden middels een nieuwsbrief per email.

Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken, mede namens het gehele bestuur, om u en de uwen alvast een zalig kerstfeest toe te wensen en een voorspoedig 2014. Laten we hopen dat 2014 voor de mensen in Tacloban een jaar zal zijn van wederopbouw en een nieuwe start.

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw steun.

Met vriendelijke groeten,

Hub. van Kan, voorzitter

P.S. mocht u uw donatie nog niet hebben overgemaakt, dan kunt u dit doen op rekening
NL88 RABO 0156 3506 37. Wij hebben namelijk geen automatische incasso.