Nieuwsbrief december 2010

Beste vrienden van stichting Help Education Tacloban
Met deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen van onze stichting.

Het afgelopen jaar heeft de stichting natuurlijk niet stilgezeten. We hebben het aantal kinderen dat onze hulp ontvangt gelukkig weer kunnen uitbreiden. Op dit moment ondersteunen we kinderen in groep 1 t/m 4. Alle kinderen hebben vanaf groep 1 materialen ontvangen. Helaas zijn toch een aantal kinderen die onze hulp krijgen van school af gegaan, maar meestal omdat de ouders zijn verhuisd omdat ze elders een baan hebben gevonden. Toch hebben we dit jaar weer ruim 100 nieuwe kinderen aan ons bestand kunnen toevoegen.

We hadden ook gepland om dit jaar naar de Filippijnen te gaan voor familiebezoek en dan tegelijk de school te bezoeken om te kijken hoe e.e.a. verloopt. Daarnaast wilden we kijken of we – naast het ondersteunen van de kinderen met schoolmaterialen – ook iets projectmatigs kunnen gaan doen, zoals de bibliotheek opknappen, het natuurkundelokaal aanpassen etc. De projecten willen we dan ook op een andere manier zien te bekostigen. Helaas is deze reis door persoonlijke omstandigheden niet door kunnen gaan, maar wellicht gebeurt dat volgend jaar.

Dit jaar zijn we gaan kijken of we op andere manieren ook onze bankrekening kunnen aanvullen. Op 24 en 25 juli hebben we een stand gehad in Eijsden bij de Diepstraatfeesten. Doel was om schoolpakketten te verkopen en donateurs te werven. Dat eerste is gelukt, dat tweede helaas niet. Ook hadden we 2 bussen klaargezet voor kleine donaties en dat was een groot succes! Al met al zijn we zeer tevreden over de opbrengst.

We gaan in de komende weken weer deelnemen aan markten, nu aan 2 kerstmarkten in Maastricht. Op zondag 12 december staan we in de wijk Daalhof op de kerstmarkt in de kinderboerderij (van 10.00 – 16.30 uur) en op zaterdag 18 december zijn we ook in Daalhof, nu in het winkelcentrum (van 10.00 – 16.00 uur). Mocht u in de buurt zijn: van harte welkom. We verkopen ook daar schoolpakketten (iedereen die een pakket aanschaft geeft daarmee ook een pakket cadeau aan een kind in Tacloban) en natuurlijk onze originele kerstkaarten. Aardig is overigens dat we hier geholpen worden door een aantal studenten, waaronder een Filippijnse studente die in Maastricht International Business studeert.

We hebben dit jaar wel meer “mankracht” bij onze stichting gekregen. Zo is Albert Schram de gelederen komen versterken om te kijken of hij als fondsenwerver ons verder kan helpen. Daarnaast hebben we een drietal Ambassadeurs bij onze stichting gekregen:

  • Drs. Theo Bovens, voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit in Heerlen
  • Mgr. Dr. A.M.W.J. (Alfons) Kurris, pastoor van de Basiliek van O.L.Vrouw ten Hemelopneming te Maastricht (de Basiliek van de Sterre der Zee)
  • Dr. Denis de Crombrugghe, docent aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht.

We zullen deze mensen verder voorstellen via onze website, hopelijk binnen korte termijn.

U ziet, we zitten toch niet stil. Maar wellicht dat ook u, waarde vrienden, tips of ideeën heeft. Laat het ons a.u.b. weten. En weet u nog mogelijke donateurs te vinden: heel graag. Laat het ons weten en wij nemen contact met hen op.

Houdt ook onze website in de gaten. U kunt hier elke maand een nieuw recept van Rebecca verwachten, maar binnenkort ook weer nieuwe foto’s. Ook is er bij de links een link naar Tacloban City bijgekomen: kunt u iets meer zien van de stad waar wij werken.

Rest mij u allen, en allen die u dierbaar zijn, vanaf deze plek mede namens de bestuursleden en allen die meewerken aan onze stichting, maar ook namens de staf en kinderen van de San Fernando Elementary School in Tacloban City, Zalige Kerstdagen toe te wensen en alle goeds voor 2011.

Met vriendelijke groeten,
Hub. van Kan, voorzitter