Nieuws

Bericht uit Tacloban van onze contactpersonen

5 januari 2007

Beste vrienden,

Gelukkig Nieuwjaar voor iedereen!

Ik ben erg blij om te horen dat jullie aan het werk zijn voor het project. We zijn natuurlijk heel geïnteresseerd hoe alles gaat.

Weet je, ik heb moeten leren om te gaan met Internet. Het is goed dat mijn zoons dit kunnen, dus heb ik het van hun kunnen leren. Vandaar dat ik naar jullie schrijf zodat jullie weten dat we zeer geïnteresseerd zijn in het project.

Volgende week ga ik naar mevrouw Pedere (hoofd van basisschool San Fernando) om te horen wat er zoal gebeurt op school en om verslagen of informatie te vragen welke geschikt zijn voor onze stichting.

Onze groep van gepensioneerden (leraren Red.) kan ons ook helpen. Afgelopen juli zijn we gestart met een programma om kinderen uit groep 1 te voorzien van aanvullende voeding (veel kinderen krijgen thuis niet genoeg te eten vanwege armoede. Red.) Afgelopen Kerstmis waren er ook allerlei activiteiten en ik zal proberen om foto’s te krijgen die ik naar jullie zal sturen.

Welnu, ik ben erg blij met dit alles en ik zal proberen vaker met jullie te communiceren via mail.

Stuur a.u.b. onze hartelijke groeten naar alle leden van de stichting en ook naar al onze supporters en donateurs.

Met vriendelijke groeten,

Mevr. Erlinda S. Villarin
Mevr. Pureza M. Pulga