Eerste materialen uitgereikt

Eerste materialen uitgereikt in San Fernando Central School, Tacloban

Beste donateurs en medewerkers,

In juli 2007 zijn de eerste materialen uitgereikt aan een aantal leerlingen en leraren van de San Fernando Central School in Tacloban City.
We hadden de volgende aanvraag binnengekregen.

Voor 60 leerlingen van groep 1 (de kinderen waarvan de ouders helemaal niets konden bijdragen):

omschrijving aantal per kind
schrift, dubbellijns 7
bloknote 2
potloden 3
kleurkrijt, doos 1
schaar 1
gekleurd papier 12
lineaal 1
gum 1
tube lijm 1
slijper 1
waterverf 1
schooltas 1

Wel is afgesproken dat de schooltas de gehele schooltijd van 6 jaar moet meegaan. Totale kosten zijn € 8,70 per kind (zonder schooltas zou dit €3,50 per kind zijn). Deze kinderen kunnen dit schooljaar dus huiswerk en proefwerken maken, aantekeningen maken, projecten uitvoeren (tekeningen etc. maken) enz.

Zoals bekend hebben ook de docenten gebrek aan lesmaterialen. Daarom is besloten alle docenten te voorzien van een pakket materialen, bestaande uit:

omschrijving aantal per docent
Pentel pen zwart 1
Pentel pen rood 1
Pentel pen blauw 1
navulling zwart (10x navullen) 1
navulling rood (10x navullen) 1
navulling blauw (10x navullen) 1
etalagekarton 12
Manila papier 12
witte lijm 1
bordkrijt wit (150 stuks) 1
bordkrijt kleur (50 stuks) 2
gekleurd papier 12
krijtborstel 1
snelhechters 6
fasteners 6
balpen 3
plastic folie 2
plastic map 1

Met deze materialen kunnen de leraren een heel jaar les geven. Kosten per leraar zijn €9,50.

U ziet, na de korte tijd dat we bezig zijn hebben we toch al heel wat kunnen doen. En dat allemaal dankzij uw medewerking en donaties.

We hebben van onze contactpersonen, mevr. Villarin en mevr. Pulga, de volgende brief gekregen:

19 juli 2007

Beste mensen,

Gisteren hebben we een feestelijke bijeenkomst gehad vanwege het uitreiken van de materialen, ons gegeven door de stichting HET.
Iedereen is zeer gelukkig hiermee en heel dankbaar aan iedereen van de stichting (medewerkers en donateurs). Ook de leerlingen waren heel erg blij om de tassen te krijgen, gevuld met de schoolmaterialen
We hebben (op ze kosten) een professionele fotograaf ingehuurd, want we wilden jullie zo snel mogelijk mooie foto’s van deze bijeenkomst toesturen. Dankzij hem kunnen we dit via Internet doen zodat de foto’s snel bij jullie zijn.
Ook zullen we jullie zo spoedig mogelijk (nadat we alles hebben gekopieerd) alle originele rekeningen toesturen, samen met een overzicht van alle kosten.
Ook zullen we alle berichten en dankbetuigingen van de docenten meesturen.

Nogmaals onze hartelijke dank.

Linda en Pureza

De foto’s staan op onder: Uitreiking materialen juli 2007

Ook namens het bestuur van stichting HET: onze hartelijke dank voor uw medewerking.
En weet u nog donateurs te vinden? Graag!

Met vriendelijke groeten,

Stichting Help Education Tacloban

H.M. van Kan (voorzitter)
Dominikanenstraat 13
6247 CW  Rijckholt-Eijsden
tel. +31 43 4087054
mail: info@hetfoundation.nl
website: HTTP://www.HETfoundation.nl