Toespraken, 18 juli 2007

18 juli 200718 juli 2007 Toespraken, uitgesproken op 18 juli 2007 gedurende het uitreiken van schoolmaterialen voor uitgekozen leerlingen van Grade I en leermiddelen voor de leraren.


Gebed

Irish E. Ochea
docent

Heer, wij bidden voor ons werk. Geef ons het grote uitzicht op ons werk en doel in deze wereld. Help ons om in te zien dat het beter is om te falen in een zaak die uiteindelijk zal slagen, dan om te slagen in een zaak die uiteindelijk zal falen. Beziel ons om onze talenten te benutten die U ons gegeven heeft. Geef ons de moed om Uw wil te volgen.

Maak ons oprecht en eerlijk in onze bejegeningen. Bevrijd ons van alle zelfzuchtige overwegingen. Verhef ons boven de eisen van onze kleingeestigheid. Bewaar ons voor personen die ons er toe leiden om ons zelf te vernietigen. Sterk ons in gebed. Zuiver elke eerloze gedachte. Zegen ons met Christelijke waarden.

Leid al onze beslissingen en verrichtingen. Zegen onze schoolleiding, collega docenten, leerlingen en bijzonder te mensen achter de stichting Help Education Tacloban. En zegen hen die bijdragen aan dit goede. Help ons om elkaar te doen groeien en te vormen, zodat we door kunnen gaan om te delen en baat te vinden van ons werk.

Amen


Welkomstwoord

Virginia R. Pedere
Directeur

17 juli 2007Voorzitter van de stichting HET in Nederland, Ing. Hub. van Kan, zijn vrouw, mevr. Rebecca van Kan – PR en contacten Filippijnen, mevr. Ciska Valke – secretaris, Dr. Angeline Schoonbroodt – penningmeester, Prof. Dr. Rianne de Wit – PR en communicatie Nederland, de contactpersonen in Tacloban City -  mevr. Erlinda S. Villarin en mevr. Pureza M. Pulga, vrijwilligers van HET – mevr. Virginia R. Cabugoy, mevr. Valentina B. Calleja en mevr. Corazon Ayuso, dhr. Antonio C. Bacason, Districtsvoorzitter van DLC II, collega docenten van San Fernando Central School, ouders, gasten, lieve leerlingen, Goede Middag!

Eindelijk! De toekenning en verdeling van schoolmaterialen voor uitgekozen Groep 1 leerlingen en lesmaterialen voor de leraren van San Fernando Central School is er. We zijn zeer gezegend, blij en gelukkig om de stichting HET bij ons te hebben. Heel veel dank aan mevr. Rebecca van Kan - Tayag. Want als zij geen docent van  San Fernando Central School was geweest, waren deze gunsten niet gerealiseerd geworden. Ook heel veel dank aan de bestuurders van de stichting HET in Nederland om deze gunsten aan ons te brengen.

We hopen dat een volgende keer, indien mogelijk, er een camera zal komen om schoolactiviteiten te fotograferen en door te sturen. Ik zou het ook prettig vinden om kaarten betreffende natuur en techniek aan te mogen vragen om als leermiddel te gebruiken voor alle klassen. Van de 5 leeronderwerpen is alleen het onderwerp Natuur en Techniek onder het niveau in onze lessen. Daarom zijn lesmiddelen voor dit onderwerp hard nodig. San Fernando Central School is opgenomen in het proeftraject van de City Divison voor het programma Natuur en Techniek van het Departement voor Onderwijs.

Nogmaals, heel veel dank aan de voorzitter en bestuursleden van de stichting HET, de contactpersonen en vrijwilligers in Tacloban City en de donateurs. Zonder deze mensen zou deze gelegenheid niet gerealiseerd kunnen worden. We bidden dat veel voorspoed over hen mag komen en dat niet alleen de uitgekozen leerlingen, maar alle leerlingen mogen genieten van hun hulp. Welkom. Veel geluk en voorspoed. Nogmaals een goede middag aan u allen.


Republiek der Filippijnen

Regio VIII
Departement van Onderwijs
Afdeling Tacloban City
SAN FERNANDO CENTRAL SCHOOL
Tacloban City

18 juli 2007

Meneer Antonio C. Bacason, districtshoofd van District Learning Center II, mevr. Viginia R. Pedere, directeur van San Fernando Central School, mevr. Erlinda S. Villarin en mevr. Pureza M. Pulga, beide gepensioneerde docenten, gasten, collega docenten, ouders, leerlingen, dames en heren, een goede middag.

Namens de docenten en leerlingen van Groep 1 van San Fernando Central School wil ik in de functie van voorzitter van Groep 1, onze dank overbrengen aan de stichting Help Education Tacloban voor de mogelijkheden die zij bieden aan de docenten en de door ons uitgekozen leerlingen.

We danken ook mevr. Erlinda S. Villarin, mevr. Pureza M. Pulga en hun assistenten voor de hulp bij het uitreiken van deze schoolmaterialen aan de leerlingen van Groep 1.

We zijn blij dat een aantal leerlingen van Groep 1 zijn aangewezen om materialen in ontvangst te nemen van onze geliefde weldoener: stichting HET. Ik wens en hoop dat een volgende keer meer leerlingen verblijd kunnen worden met deze mogelijkheid.
Ten slotte wil herhalen: heel hartelijk dank.

Moge God u allen zegenen!!!

Toespraak van mevr. Maria Alma C. Manalo, voorzitter van Groep 1 van San Fernando Central School, Tacloban City, Schooljaar 2007-2008.


Republiek der Filippijnen

Regio VIII
Departement van Onderwijs
Afdeling Tacloban City
SAN FERNANDO CENTRAL SCHOOL
Tacloban City

18 juli 2007

Meneer Antonio C. Bacason, districtshoofd van District Learning Center II, Tacloban City mevr. Viginia R. Pedere, directeur van San Fernando Central School, mevr. Erlinda S. Villarin en mevr. Pureza M. Pulga, beide gepensioneerde docenten, gasten, collega docenten, ouders, leerlingen, dames en heren, een goede middag.

Namens ons districtshoofd, directeur, collega docenten, ouders en kinderen van San Fernando Central School, Tacloban City, wil ik onze hartelijke dank uitdrukken aan de stichting Help Education Tacloban vanwege de inspanningen van Ing. Hub van Kan en mevr. Rebecca van Kan Tayag en alle andere leden van de stichting en de donateurs om ons deze bijzondere gelegenheid te geven waar wij deze schoolmaterialen kunnen ontvangen.

We danken ook mevr. Erlinda S. Villarin, mevr. Pureza M. Pulga en hun helpers. Want zonder hun contacten met Ing. en mevr. Hub. van Kan zou dit niet mogelijk zijn.

Deze gelegenheid is bijzonder en gedenkwaardig voor ons allemaal. Onze school is bij deze stichting bekend dankzij onze gewaardeerde groep IV docent van San Fernando Central School, voorheen juffrouw Rebecca Tayag, nu getrouwd met Hub. van Kan uit Nederland, die deze hulp opzette.

Nogmaals willen we uit de grond van ons hart dank zeggen: dank u en dank u voor dit geweldige cadeau dat we van de stichting HET kregen. We waarderen dit zeer hoog en zullen nooit de vriendelijkheid en zorgzaamheid vergeten die u bood aan onze school, San Fernando Central School in Tacloban City.

“Mabuhay (een lang leven) en sterkte aan de stichting HET. Moge de Almachtige God u altijd zegenen”.

DANK U

Toespraak van mevr. Zenaida A. Bato, Voorzitter van de San Fernando Central School Teachers Club, schooljaar 2007-2008