Donateurs

Donateurs

Natuurlijk hebben we donateurs nodig om dit te verwezenlijken. U kunt donateur worden door het aanmeldingsformulier in te vullen. In de hoogte van het bedrag bent u helemaal vrij, of u nu €1,00 per maand of €1,00 per dag wilt bijdragen, of meer of minder. Elke bijdrage is welkom. Natuurlijk is het fijn als u op regelmatige basis bijdraagt (b.v. elk kwartaal of elk half jaar), maar ook eenmalige giften zijn van harte welkom.

De stichting wordt ondersteund door :

  • dhr. Toine Huegnes Wajer (notaris): zorgt voor de oprichtingsacte voor de stichting
  • dhr. Theo van Mulken (administrateur): verzorgt de administratie
  • mevr. Gwen Noteborn: vertaalde de website in het Engels
  • dhr. Hans Gorissen (software engineer en website bouwer): bouwt en verzorgt de website
JLGsoft Core education Kwizzenjèr Van Kan Reclame
Dikke Duim van der Linden Druk Unilac Holland
van der Linden Druk

ANBI erkenning

De stichting Help Education Tacloban heeft van de Belastingdienst de ANBI erkenning gekregen. Deze erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling) houdt in dat u giften, die aan een instelling met deze erkenning geeft, als aftrekpost opgegeven kunnen worden bij uw belastingaangifte. Dit is namelijk een wijziging sinds 1-1-2008 (voorheen konden alle giften worden aangemerkt als aftrekpost). Zie voor verdere informatie http://www.anbi.nl en http://www.belastingdienst.nl/particulier/giften/