Ons Doel

Het doel van de stichting Help Education Tacloban (HET) is het verbeteren van het onderwijs in Tacloban door kleinschalig een school die het hard nodig heeft op de Filippijnen te ondersteunen met middelen voor onderwijs.

Beleidsplan voor de komende tijd

De Stichting HET zal de komende tijd doorgaan met het mogelijk te maken dat de kinderen van arme gezinnen tenminste de basisschool kunnen voltooien. Dit is het primaire doel dat we sinds de oprichting hebben en dit doel zeten we uiteraard voort. Daarnaast kunnen we, indien de middelen dit toelaten, kijken of we dit kunnen uitbreiden naar ófwel meer kinderen in ons plan opnemen ófwel dat kinderen ook vervolgonderwijs kunnen gaan volgen. Dit is afhankelijk van donaties enerzijds en mogelijkheden en medewerking in Tacloban anderzijds.

Hoe werkt de stichting Help Education Tacloban?

nog meer aardige kinderenWe gaan niet gewoon geld sturen naar de school, maar kijken waar en hoe we het beste kunnen helpen. Daartoe zijn in Tacloban contactpersonen buiten de school aangesteld die als intermediair fungeren. De school heeft contact met deze contactpersonen en samen bekijken ze wat nodig is en wat de kosten zijn. De contactpersonen geven dit door aan de stichting Help Education Tacloban. Die bekijkt de aanvraag en indien deze gehonoreerd kan worden, wordt het betreffende bedrag overgemaakt naar de contactpersonen. De contactpersonen kopen bij de lokale middenstand de benodigde materialen (zo helpen we óók nog eens de kleine middenstanders aldaar) en zorgen dat deze ter plekke op school komen. De originele rekening wordt vervolgens opgestuurd naar de stichting voor de boekhouding.